Het MLA renoveert en vernieuwt de komende jaren de huisvesting op de Pieter de Hoochstraat 59 en start een tweede, nieuw te bouwen, school in de Sluisbuurt, het Pax (MLA#2). De nieuwbouw in de Pieter de Hoochstraat wordt naar verwachting vanaf het schooljaar 2026/2027 in gebruik genomen.
De verbouwing heeft uiteraard gevolgen voor de (tijdelijke) huisvesting van de leerlingen. Hieronder staat aangeven wat dat betekent.