In 2022 is het MLA#2 gestart als een nevenvestiging van het MLA. Het MLA#2 is een montessorischool voor vmbo-t, havo en vwo, voor leerlingen met en zonder Montessoriachtergrond, met een andere onderwijsaanpak dan het MLA. 

Vanaf 2025 zal het MLA#2 verder gaan als zelfstandige school binnen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Dan zal zij ook haar intrek nemen in een spiksplinternieuw gebouw in de Sluisbuurt. Wil je meer weten over het MLA#2, lees dan de informatie op onze website, in de schoolgids of kom langs op de open dagen.

Hier kun je zien hoe de eerste lichting leerlingen van het MLA#2 de school het afgelopen jaar heeft ervaren!