Schoolplan en schoolgids

Schoolplan

Eens in de 4 jaar maken wij een nieuw schoolplan. Hierin beschrijven wij waar de school staat en waar de energie de komende 4 jaar naartoe gaat.

Het schoolplan voor de periode 2023-2027 is hiernaast te downloaden. De doelen zijn verder uitgewerkt en als aparte download te vinden voor het MLA en het MLA#2.

Schoolgids

Jaarlijks verschijnt de schoolgids met actuele informatie over het Montessori Lyceum Amsterdam. De gids is bedoeld voor ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden.

In de gids staat informatie over (de achtergrond van) ons Montessori onderwijs en de ontwikkeling van de school. Er is ook veel praktische informatie te vinden, bijvoorbeeld over de manier waarop we werken en leerlingen begeleiden, de afspraken die we met elkaar hanteren en zakelijke informatie.

Kortom: nuttige informatie voor het schooljaar.