Planning

Tijdens het sloop-en ontwerpproces is er helaas vertraging opgelopen waardoor de planning is opgeschoven van ingebruikname van de nieuwbouw bij de start van het schooljaar 2026/2027. De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Definitieve opdrachtverstrekking aannemer: april/mei 2024;
  • Start bouwvoorbereiding: juni 2024;
  • Start bouw: juli 2024;
  • Oplevering: juli 2026;
  • Ingebruikname: aanvang schooljaar 2026/2027;

Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.