Wie zit waar tijdens de verbouwing?

Vertragingen in het ontwerpproces, de coronaperiode die achter ons ligt en krapte in de bouw met een mislukte aanbesteding als gevolg hebben ertoe geleid dat wij veel later dan gepland het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen;

Vanaf schooljaar 2024/2025 ziet het er dan als volgt uit:

Onderbouw mavo/havo/vwo/gymnasium

Alle onderbouwklassen zijn vanaf schooljaar 2024/2025 gevestigd in ons kleine en gezellige gebouw aan de Van Ostadestraat 103, op vijf minuten fietsen van het hoofdgebouw. 

Bovenbouw mavo/havo/vwo/gymnasium

De bovenbouw leerlingen zijn gehuisvest in het hoofdgebouw aan de Nicolaas Maesstraat 1 (tijdelijke ingang) en op de Pieter de Hoochstraat 78 (tijdelijke dependance), tegenover het hoofdgebouw.

Pax (MLA#2)

Pax (MLA#2) maakt, op korte afstand van haar nieuwe schoolgebouw, de komende jaren gebruik van de locatie Van Eesterenlaan. Dit schoolgebouw biedt Pax (MLA#2) leerlingen een fijne, veilige en gezellige plek voor de komende jaren.