In 2022 is Pax (MLA#2) gestart als een nevenvestiging van het MLA. Montessori Lyceum Pax is een montessorischool voor vmbo-t, havo en vwo, voor leerlingen met en zonder Montessoriachtergrond, met een andere onderwijsaanpak dan het MLA. 

Vanaf 2025 zal Pax verder gaan als zelfstandige school binnen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Dan zal zij ook haar intrek nemen in een spiksplinternieuw gebouw in de Sluisbuurt. Wil je meer weten over het Pax, lees dan de informatie op onze website, in de schoolgids of kom langs op de open dagen.

Hier kun je zien hoe de eerste lichting leerlingen van Pax de school het afgelopen jaar heeft ervaren!