Zij-instromen

Aanmelden voor zij-instroom op het MLA in schooljaar 2024-2025 kan vanaf eind april 2024.

LET OP: het contactadres aan de rechterkant van deze webpagina is enkel bestemd voor vragen en niet voor de aanmelding. Aanmelden gaat centraal via de MSA, er volgt spoedig een aanmeldlink.

Voor wie

Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, atheneum en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Daarnaast is er ook zij-instroom mogelijk voor de tweede klas van het MLA#2, voor mavo, havo en atheneum leerlingen. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.

Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t- of een havodiploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

De ervaring leert dat de vraag naar zij- instroom op het MLA vele malen groter is dan het aantal beschikbare plekken. Aanmelding is dus helaas zeker geen garantie op plaatsing.

Procedure

Op dit moment wordt de aanmeldprocedure voor het komende schooljaar centraal door de MSA uitgewerkt. Details volgen op deze website. Aanmelden kan vanaf eind april 2024.

Wanneer hoort u meer

De overgangsvergaderingen van de huidige klassen vinden plaats in de laatste week vóór de zomervakantie. Pas daarna hebben wij meer zicht op het aantal leerlingen dat geplaatst kan worden. Mocht er plek zijn in de gewenste jaarlaag en op het juiste niveau, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld in de laatste week vóór de zomervakantie, tussen maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli. Mocht er geen plek zijn, dan is het helaas niet mogelijk om u te informeren.