Ziek- of afmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan bij voorkeur per sms via +31 970 102 401 73 of via onderstaand E-formulier.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij u direct al laat weten dat het langer gaat duren. Bij een absentie om een andere reden (inclusief dokters- en tandartsbezoek) verwachten wij dat u dit vooraf meldt aan de conciërge door middel van een sms-bericht, het E-formulier, of een ondertekend briefje.

Als uw kind op school ziek wordt en naar huis wil gaan, dan moet hij dit aan zijn schoolleider melden of aan de conciërge. De schoolleider of conciërge zal hierover vervolgens direct contact met u opnemen.