‘We willen geen school creëren voor kinderen. We willen een omgeving creëren waarin het kind zich kan ontwikkelen voor het leven’.

Maria Montessori was ervan overtuigd dat kinderen de drang hebben om te leren en hun eigen persoonlijkheid te vormen. Zij zag het als onze taak als opvoeders om hen aan te moedigen en hen te ondersteunen in dit proces. Een van Montessori’s bekendste uitspraken is dan ook: ‘Help mij het zelf te doen’. Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat we de leerlingen ondersteunen in dit proces.

Om goed te kunnen functioneren in onze complexe wereld, wordt er aanspraak gemaakt op diverse vaardigheden van kinderen. We zien het als onze opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en om straks als volwassene een eigen rol in de wereld te kunnen spelen.

Op school is het halen van een diploma natuurlijk belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we dat de leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn, op welke manier ze goede keuzes kunnen maken, dat ze leren omgaan met allerlei soorten mensen en zorg dragen voor hun omgeving en de mensen om zich heen.