Schoolgids*

Hier vindt u de schoolgids van het MLA#2. In deze gids informeren wij u over het onderwijs op onze school, waar wij voor staan, wat uw kind en u van ons kunnen verwachten en wat wij van u verwachten. Deze schoolgids dient als naslagwerk en bevat veel praktische informatie.

Deze schoolgids dient als naslagwerk en bevat veel praktische informatie. Dat neemt niet weg dat zaken als de jaarplanning, namen van mentoren, het schoolondersteuningsplan, e.d. niet in de schoolgids staan. Deze informatie kunt u vinden op onze website www.hetmla.nl, krijgt u via de coach of via nieuwsbrieven.