Pesten en vertrouwenspersoon

Iedere leerling moet zich veilig en vrij kunnen voelen op onze school. Alleen dan kan hij volgens ons groeien, zelfvertrouwen krijgen en zelfstandig worden. Dit betekent dat wij verwachten dat iedereen op een respectvolle manier met anderen omgaat en anderen behandelt zoals hij zelf ook graag behandeld wil worden

Pesten

Voor pesten is er geen plek op het Montessori Lyceum Amsterdam. De leerlingen van de eerste klas nemen deel aan een pestproject: een workshop over pesten. Hier leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en ook dat alle leerlingen op school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

In ons pestprotocol staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe pesten door ons wordt aangepakt en welke zorg wij bieden als een leerling onverhoopt toch wordt gepest.

Schoolregels

We kennen schoolregels op het MLA, omdat we de sfeer op school prettig willen houden. Als een leerling de schoolregels overtreedt, volgt er logischerwijs een sanctie. Sancties zijn er in gradaties. De schoolregels en sancties van het MLA kunt u vinden in onze schoolgids.

Vertrouwenspersoon

Als uw kind in vertrouwen met iemand op school wil praten, dan kan hij terecht bij een van de vertrouwenspersonen:

 

onderbouw h/v/g: Nicole Chin-Sie-Jen, n.chin@msa.nl
bovenbouw h/v: Margot Gorter, m.gorter@msa.nl
mavo/havo en MLA#2: Nynke de Bruijne, n.bruijne@msa.nl

Mocht u als ouder(s) in vertrouwen met iemand van buiten de school willen spreken dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de MSA. De contactgegevens staan in de balk hiernaast.