Oudernetwerk

Het MLA vindt het als school belangrijk om regelmatig contact met ouders te hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan goede communicatie en er worden geregeld gesprekken en bijeenkomsten met ouders georganiseerd. Het Oudernetwerk MLA bestaat uit ouders van leerlingen en organiseert een aantal bijeenkomsten per schooljaar.

Oudernetwerk

Het oudernetwerk bestaat uit één of meerdere ouders/verzorgers per klas, de zogenaamde contactouders, en het bestuur van het oudernetwerk. Zij vormen samen het oudernetwerk. Het bestuur van het oudernetwerk bestaat uit een aantal contactouders.

Via de contactouders vindt informatie-uitwisseling tussen de ouders van een hele klas plaats. Het streven is 2 contactouders per klas: gezellig en praktisch.

Informatieavond

Het bestuur organiseert gedurende het schooljaar een aantal bijeenkomsten. Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot corona, vinden deze bijeenkomsten in principe plaats in de kantine van de Pieter de Hoochstraat. Als live niet mogelijk is, vindt de bijeenkomst online plaats.

Thema-avond

Het oudernetwerk organiseert tevens elk jaar een themabijeenkomst waarbij een spreker van buiten school wordt uitgenodigd, waarvan het oudernetwerk denkt dat het interessant is voor alle ouders.

Klassenavond

De school stelt twee keer per jaar klaslokalen beschikbaar zodat ouders bij elkaar kunnen komen. Het is de keus van de contactouders om een klaslokaal te reserveren en de ouders van hun klas uit te nodigen voor een bijeenkomst. Het doel kan zijn om elkaar te leren kennen, vragen aan elkaar te stellen of bepaalde onderwerpen te bespreken.

Wat doet een contactouder?

Informeren

Via de contactouder(s) worden de ouders van de klas die dat op prijs stellen geïnformeerd over wat er wordt besproken tijdens de oudernetwerkbijeenkomsten.

Een contactouder kan bij de school de e-mailadressen van de ouders/verzorgers van de klas van zijn/haar zoon/dochter opvragen, en kan zo met de andere ouders communiceren. Er kunnen meerdere contactouders per klas zijn. Het bestuur van het oudernetwerk brengt ze met elkaar in contact.

Wat verwachten we van contactouders?
Dat valt reuze mee!

  • Dat je deelneemt aan de oudernetwerkbijeenkomsten.
  • Dat je inventariseert of er gespreksonderwerpen leven onder ouders. We verwachten dat je deze ideeën drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst per email aan ons doorgeeft zodat we deze suggesties kunnen meenemen in de voorbereiding.
  • Als je het leuk vindt, en mits er animo voor is, kun je één of twee klassenavond(en) voor de ouders/verzorgers van de klas van jouw zoon of dochter organiseren.

Agenda

Informatieavond #1: Dinsdag 17 oktober 2023
Klassenavond #1: Dinsdag 7 november 2023
Informatieavond #2: Dinsdag 23 januari 2024
Thema-avond: Woensdag 3 april 2024
Klassenavond #2: Dinsdag 16 april 2024
Informatieavond #3: Woensdag 22 mei 2024

Het aanvangstijdstip van alle door het oudernetwerk georganiseerde avonden zal afhankelijk zijn of het een fysieke of online bijeenkomst betreft. en wordt bekendgemaakt in de uitnodiging voor deelname die vlak voor de datum door school verstuurd wordt.

Contact

Lid worden & opzeggen

Je kunt je opgeven of je lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar het mailadres hiernaast.Vermeld alsjeblieft in de e-mail je naam en de klas van je kind.

Als je lid bent van het oudernetwerk ben je daarmee contactouder van de klas van jouw zoon of dochter.

Idee of vraag

Als je vragen hebt of graag wilt dat een onderwerp aan de orde komt tijdens een bijeenkomst, dan kun je dit via het mailadres hiernaast aan ons doorgeven. De mailbox wordt niet iedere dag maar wel regelmatig gelezen. Het bestuur probeert vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bestuursleden

Estelle Bovelander
Marcel Hermans
Louise Jannink