Oudergesprekken

Wij vinden het als school belangrijk om regelmatig contact met de ouders te hebben. Daarom organiseren wij jaarlijks een aantal oudermiddagen en -avonden.

Twee keer per jaar is er een middag gepland voor tienminuten-gesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen ouders, al dan niet in aanwezigheid van hun kind, met de vakdocenten spreken over de vorderingen van het werk en het verslag.

Daarnaast kennen wij algemene ouderavonden waar ouders geïnformeerd worden over werkweken, (nieuwe) vakken in de bovenbouw, vervolgopleidingen, etcetera.

De data voor de verschillende contactmomenten zijn terug te vinden in Magister. Ouders ontvangen voor elke ouderavond een uitnodiging via e-mail.