Ouderbijdrage

Het MLA vraagt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een ouderbijdrage voor extra leerlinggebonden activiteiten. Dat geld wordt gebruikt voor projecten, cursussen, excursies, werkweken, de schoolkrant en schoolfeesten. Daarnaast is het bedoeld voor voorzieningen in en rondom de school, zoals de mediatheek.

De ouderbijdrage bestaat uit een vast deel van € 120,- plus een inkomensafhankelijk deel tussen € 0,- en € 425,-. Het variabele deel wordt berekend op basis van het totale netto-inkomen van de ouder(s).

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage; we vragen wel aan ouders om zich meerjarig te committeren. Wij zien er op toe dat het MLA voor ieder kind toegankelijk is. Niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteiten die uit deze inkomsten gefinancierd worden. Vrijwel alle schoolboeken en leermaterialen worden betaald door de overheid.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u zich richten aan:  ouderbijdrage.mla@msa.nl