Opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) is een samenwerkingsverband van het Montessori Lyceum Amsterdam met het Montessori Lyceum Oostpoort, het Spinozalyceum, de OSB en een aantal lerarenopleidingen.

Opleiding

Het Montessori Lyceum Amsterdam is een opleidingsschool. Dat houdt in dat we nieuwe docenten begeleiden bij het leren lesgeven. Per jaar lopen meer dan veertig studenten stage bij ons. Sommige studenten doen alleen een kijkstage, maar andere geven ook les.

Wij zijn een opleidingsschool omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe docenten goed opgeleid worden. De studenten die bij ons stage lopen, kijken vaak met een frisse blik tegen lesgeven aan en dat levert soms verrassend nieuwe lessen op. De AcOA levert hierdoor ook een belangrijke bijdrage aan het begeleiden en verder professionaliseren van de eigen docenten.

De opleidingsplaatsen reserveren wij voor studenten van de:

  • 1e graads lerarenopleiding van de Universiteit van Amsteram (UvA)
  • 2e graads lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
  • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
  • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

De school draagt op deze manier bij aan het opleiden van kwalitatief goede docenten die in het traditioneel vernieuwingsonderwijs willen werken en die op hun beurt de meest recente onderwijskundige concepten binnen de school brengen.

Onderzoek

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA), het academische deel, worden eigen onderzoeksdocenten en docenten-in-opleiding geschoold in onderzoek doen naar de innovatieve onderwijspraktijk met wetenschappelijke methoden. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de schoolgemeenschap. Zo kunnen we ons eigen onderwijs steeds blijven ontwikkelen en verbeteren. We dragen ook bij aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en aan de ontwikkeling van onderwijskundige en vakdidactische theorie.