Online en digitaal

Digitale borden, wifi door de hele school, goed uitgeruste studiezalen en computerlokalen; op het MLA#2 wordt uiteraard uitgebreid met ICT gewerkt in het onderwijs. Daarnaast is er les in informatiekunde (geïntegreerd in de vakken). Mediacoaches brengen, samen met de coaches, leerlingen de normen bij die in het digitale verkeer gewenst zijn. De school beschikt over een moderne mediatheek met professionele medewerkers.

Magister is het systeem dat op het MLA#2 gebruikt wordt voor digitale leerlingenadministratie en registratie. Na iedere periode het ontwikkelverslag van de leerlingen in Magister.Zowel de ouders als de leerlingen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord. In Magister staan ook roosterwijzigingen, de opdrachten en de studiewijzers van de vakken.