MSA

Het MLA maakt onderdeel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Onder de MSA vallen vier scholen: het MLA, de IVKO-school, het Montessori Lyceum Oostpoort (MCO) en het Metis Montessori Lyceum (MML). Op deze brede montessorischolengemeenschap kunnen kinderen voor alle onderwijsniveaus terecht, van vmbo tot en met gymnasium. De vier scholen hebben elk een eigen identiteit maar werken vanuit hetzelfde ideaal: montessorionderwijs.

De vier directeuren van de scholen, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurder van de MSA vormen gezamenlijk de directie van de MSA. Protocollen en reglementen worden zoveel mogelijk vastgesteld vanuit de MSA en niet per school. U kunt ze vinden op de website van de MSA.