Maria Montessori

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 in Italië geboren. Ze studeerde wiskunde, biologie, Italiaans en Latijn. Zij was één van de eerste vrouwelijke studenten geneeskunde van Italië en in 1896 werd zij er de eerste vrouwelijke arts.

Toen ze in een ziekenhuis in Rome werkte, werd ze geconfronteerd met zogenaamde ‘idiote’ kinderen, kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling hadden opgelopen. Ze ontdekte dat deze kinderen helemaal niet ‘idioot’ waren, maar dat ze nooit de kans hadden gehad om zich te ontwikkelen. Ze hadden namelijk geen speelgoed of andere materialen waarmee zij al spelend konden leren. Maria Montessori trok zich dit zeer aan en ging zich verdiepen in de ontwikkeling van kinderen.

Ze kwam tot de ontdekking dat ieder kind zich heel graag wil ontwikkelen en heel graag wil leren. Ze meende dat ouders en docenten telkens goed moeten kijken naar wat een kind nodig heeft om beetje bij beetje verder te komen in dat leerproces. Ze ontwierp vervolgens zelf materiaal voor de kinderen waarmee ze, elk op hun eigen wijze, konden leren. Een bekende uitspraak van haar is ‘Help mij het zelf te doen’.

Met haar ideeën is zij erg beroemd geworden. Zij heeft in verschillende landen lezingen en cursussen gegeven over haar montessorimethode. Nederland was één van de eerste landen met scholen die de montessorimethode invoerden. In 1930 werd het Montessori Lyceum Amsterdam opgericht, als eerste montessorischool voor voortgezet onderwijs.

Montessori op het MLA

“Help mij het zelf te doen.” Dit is een beroemde uitspraak van Maria Montessori over wie je elders op deze website meer kunt lezen. Deze uitspraak is nog steeds belangrijk voor ons op het MLA: we willen je leren het zelf te doen. Hierbij vinden we drie woorden belangrijk: vertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Vertrouwen

Vertrouwen is een kernbegrip op het MLA: wij gaan ervan uit dat een leerling zijn werk zelf maakt, dat hij afspraken nakomt en op een respectvolle manier met anderen omgaat. Mocht dit een keer niet lukken, dan gaan wij met jou in gesprek om te kijken hoe het komt dat het niet is gelukt. Samen kijken we hoe je dit een volgende keer kunt voorkomen en welke hulp je hierbij misschien nodig hebt. In dit gesprek nemen wij jou serieus en we luisteren ook naar wat jij te zeggen hebt. Door op deze manier met elkaar om te gaan ontstaan een veilige sfeer en wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid

In die sfeer van vertrouwen willen we jou ook leren hoe je verantwoordelijk kunt zijn. Het gaat ons er niet alleen om dat je verantwoordelijk leert omgaan met je schoolwerk, maar ook met de mensen om je heen. Wij geven jou de verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Tijdens dit proces mag je natuurlijk ook fouten maken. Als je nadenkt over fouten die je hebt gemaakt zal je ze een volgende keer niet maken: zo heb je iets geleerd.

Zelfstandigheid

Op onze school krijg je de ruimte om zelfstandig te worden. Hoe meer jij in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen, des te meer vrijheid en ruimte krijg je van ons tijdens je opleiding. Op deze manier groeien jouw zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Zo leer je het écht zelf te doen!

Blokindeling & Plannen

Iedere leerling is anders en leert ook anders. Op het MLA krijgt hij daarom de ruimte en vrijheid om te leren op zijn eigen manier. We stellen natuurlijk wel eisen aan het werk.

Plannen

Om het werk op tijd af te kunnen krijgen, is het noodzakelijk een goede planning te maken. Wij verwachten niet dat iedere leerling al meteen in de eerste klas in staat is een dergelijke planning te maken. Mentor, vakdocenten en klasgenoten helpen hem stap voor stap om de leerstof zelf in te delen in werkbare porties.

Blokindeling

Het schooljaar op het MLA is verdeeld in vier blokken van (ongeveer) negen weken. De leerling krijgt aan het begin van een blok werk op voor alle vakken dat aan het einde van het blok af moet zijn.

Blokboek

Om een goed overzicht te kunnen hebben van de voortgang van het werk krijgt elke leerling in de onderbouw een blokboek. In dit blokboek zijn de studiewijzers van ieder vak te vinden. Hierop staat wat er in dat blok geleerd en gemaakt moet worden. Het blokboek bevat bovendien blokplanners, weekplanners en een kleurvel: middelen om de leerling te helpen bij het plannen van het werk. Op het kleurvel kan in één oogopslag gezien worden hoe ver de leerling met het werk gevorderd is.

Antwoordenboek

Op onze school kijken leerlingen zelf hun gemaakte werk na. Door dat te doen kunnen zij direct leren van eventueel gemaakte fouten. Het nakijken gebeurt middels antwoordenboeken, die de vakdocenten beschikbaar stellen.

Aftekenen

Als het werk voor een vak gemaakt en nagekeken is, dan laten de leerlingen dit aan hun docent zien.  Deze bespreekt dit met de leerling als dat nog nodig is en tekent het af in het blokboek en in zijn eigen administratie.

Verslag

Op het MLA geven we de leerlingen, na elk blok van negen weken, een verslag. Hierop noteren wij met tekens (plussen en minnen) hoe hun werkhouding en de kwaliteit van het gemaakte werk in het voorafgaande blok is geweest. Ook schrijven we op het verslag hoe ver de leerling is gevorderd met de leerstof. Deze verslagen zijn voor ouders en leerlingen ook zichtbaar in Magister.

Verslagvergadering

De vakdocenten vergaderen een paar keer per jaar over de voortgang van het werk. Gezamenlijk bespreken zij de behaalde resultaten en kijken zij naar de inzet en de werkhouding van de leerlingen. Aan het einde van het schooljaar wordt er in een dergelijke verslagvergadering een bindend besluit genomen of de leerling door kan gaan naar het volgende jaar. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling blijft zitten.

Werktijd

Op het MLA kennen we naast de klassikale uren ook ‘werktijd’. Daarin bepaalt een leerling zelf aan welk vak hij wil werken. Tijdens deze uren werken leerlingen vaak samen met leerlingen uit andere klassen van dezelfde deelschool in een vaklokaal. In de onderbouw zijn er per week zes uren werktijd. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven via Magister.

Tijdens de werktijd kan de leerling blokopdrachten doen, werk nakijken, een samenwerkingsopdracht doen, een toets maken of extra hulp en uitleg vragen aan de aanwezige vakdocent.

De werktijd is een echt montessoribegrip, omdat deze de leerling de kans biedt om zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, anderen te helpen en samen te werken. Hoe meer een leerling in staat is om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, des te meer vrijheid en ruimte hij van ons krijgt in zijn leerproces. Met zijn zelfstandigheid groeit ook zijn zelfvertrouwen. Wij leren het hem op deze manier ‘zelf te doen’.