Mentor

Mentor

Elke klas heeft een mentor. De mentor is degene die samen met de leerling de voortgang van het werk in de gaten houdt en die met hem of haar in gesprek gaat in geval zich problemen zouden voordoen. Tijdens het mentoruur stelt de mentor de klas op de hoogte van belangrijke schoolzaken en helpt hij de leerlingen bij het plannen. Bovendien begeleidt hij de klas als groep door bijvoorbeeld klassenactiviteiten te organiseren.

De mentor is voor u als ouder(s) het eerste aanspreekpunt. Tijdens de algemene ouderavond zal de mentor u vertellen op welke manier u contact met hem kunt opnemen.

Persoonlijk mentor

Het komt voor dat een leerling gedurende een bepaalde periode extra begeleiding nodig heeft. Een persoonlijk mentor is een vakdocent die de leerling dan individuele aandacht en steun kan geven. Zo’n persoonlijk mentor kan extra hulp bieden bij het plannen van het schoolwerk, maar kan ook fungeren als een soort vertrouwenspersoon die, door extra aandacht te geven, de leerling helpt om weer gemotiveerd aan de slag te gaan.

Vaak geeft de leerling zelf aan door welke docent hij persoonlijk begeleid wil worden. De mentor zal met de gekozen vakdocent overleggen of deze wens ingewilligd kan worden.

Leerlingbegeleider

Als een leerling toch meer ondersteuning nodig heeft, kan de mentor hem aanmelden bij het ondersteuningsteam. Soms wordt er dan hulp van een leerlingbegeleider ingeroepen, die de leerling kan helpen met plannen en organiseren, met motivatieproblemen of lichte gedragsproblemen. Deze leerlingbegeleider ondersteunt ook leerlingen die doubleren, leerlingen die instromen van een andere school of (profiel)deelschool en/of leerlingen die leerachterstanden hebben.

Als een leerlingbegeleider toch nog niet voldoende hulp kan bieden en er behoefte is aan meer ondersteuning, verwijst het ondersteuningsteam de leerling door naar experts buiten school, onder andere naar de (vrijgevestigde) Remedial Teacher, naar de Begeleider Passend Onderwijs of naar de Ouder Kind Adviseur.