Bijzondere vakken

Naast de gangbare vakken die op de meeste middelbare scholen worden aangeboden, bieden wij op het MLA ook wat meer bijzondere vakken aan, zoals filosofie, maatschappijwetenschappen, wiskunde-D, tekenen, drama en informatica. In deze vakken kan eindexamen gedaan worden.

Keuzevakken havo/vwo onderbouw

Leerlingen in de onderbouw van havo en vwo moeten twee keuzevakken kiezen. De leerling kan kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek (op ons kunstblog MLArts leest u hierover meer).

Versterkt talenonderwijs

In de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium bieden we zogenaamd ‘versterkt talenonderwijs’ aan. Voor de moderne talen Duits, Engels en Frans kunnen leerlingen een verdiepingsprogramma volgen. Als een leerling zo’n programma heeft gevolgd kan aan het eind ervan een internationaal erkend examen gedaan worden in Duits (Goethe-examen), Engels (Cambridge Certificate, zowel op Advanced als op Proficiency niveau) en Frans (DELF-examen, Diplôme d’Etudes en Langue Française). Een dergelijk diploma kan van pas komen bij aanmelding voor een studie in het buitenland of voor een vervolgstudie in een andere taal. Daarnaast is het behalen ervan natuurlijk een mooie uitdaging.

Keuzevakken mavo/havo onderbouw

In de onderbouw van mavo/havo moet een leerling twee keuzevakken kiezen. De leerling kan ook hier kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek. Op de mavo kan tekenen als eindexamenvak gekozen worden.

Science

Op de mavo/havo-afdeling start iedere leerling in de eerste klas met het vak science. Tijdens de science-uren is de leerling actief bezig met zijn hoofd, hart en handen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld op excursie naar een biologische boerderij, waar zij leren hoe bepaalde producten gemaakt worden. Vervolgens moeten de leerlingen zelf een dergelijk product, bijvoorbeeld boter of kaas, maken en dit verkopen op een markt, die op school wordt georganiseerd. Ook gaan de leerlingen naar de Oeverlanden om daar bodemonderzoek te doen. Science wordt in de tweede klas voortgezet door de vakken techniek en nask 1 (natuurkunde/scheikunde).

Toekomst voor talent

Halverwege de derde klas start op de mavo het vak ’toekomst voor talent’ (TvT). Bij dit vak werken de leerlingen in de derde en de vierde klas ieder blok aan een ander project. Het vak TvT is bedoeld om de leerlingen vaardigheden en competenties bij te brengen die zij nodig kunnen hebben voor een vervolgstudie of werk. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerling inzicht krijgt in wat hij al kan en waar zijn interesses en talenten liggen.

Tijdens de lessen TvT werken de leerlingen in groepjes aan een opdracht die zij gekregen hebben van een (externe) opdrachtgever. Gezamenlijk moeten zij de opdracht vervullen en tot een goed eindproduct komen. Alles wat er wordt geleerd tijdens dit proces wordt vastgelegd in een loopbaanportfolio.

In het vierde leerjaar presenteert de leerling met zijn groepje één van de vier projecten tijdens de ‘meesterproef’. Een jury van docenten, collega’s van mbo-opleidingen en andere personen van buiten de school beoordeelt het project. Een heel spannende, maar leerzame ervaring.

Verdieping

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om naast het algemene curriculum te kiezen voor een zogenaamde ‘verdiepingsklas’.

Halverwege het eerste jaar havo/vwo, vwo en gymnasium, kan een geïnteresseerde leerling voor zo’n verdiepingsklas kiezen. De lessen hiervan worden één keer per week in een blokuur gegeven. Er is keuze uit kunst beeldend, kunst muzisch, de ontwerpklas, de bètaklas, de sportklas of de multimediaklas.

Module

Op de mavo/havo kan een geïnteresseerde leerling zich aan het eind van het eerste jaar opgeven voor een verdiepingsprogramma: de filmklas, de sportklas of de ontwerpklas.

In het tweede leerjaar worden deze verdiepingslessen één keer per week in een blokuur gegeven. Op ons kunstblog MLArts kunt u onder andere reportages zien die door leerlingen in de filmklas zijn gemaakt.

Leerlingen in de derde klas van havo, vwo en gymnasium kiezen aan het eind van het schooljaar een module, die ze in de vierde klas gaan volgen. Deze module is in de vrije ruimte geplaatst en staat voor een studielast van 80 uur.

Het moduleaanbod op het MLA is breed. Er kan gekozen worden uit onder meer ICT, textiele werkvormen, yoga, mediawijsheid, documentaire maken en Spaans. Tijdens zo’n module houdt een leerling zich bezig met iets heel anders dan het reguliere schoolwerk hetgeen stimulerend kan werken. Leerlingen die al een extra vak volgen of bijvoorbeeld aan topsport doen kunnen vrijstelling krijgen van de module.