Financiën

Het MLA#2 vraagt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een ouderbijdrage voor extra leerlinggebonden activiteiten. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van €95,- plus een inkomensafhankelijk deel tussen €0,- en €425,-. Dit is een vrijwillige bijdrage die de school in staat stelt extra activiteiten te organiseren voor alle leerlingen; we vragen wel aan ouders om zich meerjarig te committeren.

Het geld wordt gebruikt voor projecten, cursussen, excursies, werkweken, de schoolkrant en schoolfeesten. Wij zien er op toe dat het MLA#2 voor ieder kind toegankelijk is. Niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteiten die uit deze inkomsten gefinancierd worden.