Examens

In het voorexamenjaar begint het examentraject met de schoolexamens (SE’s) en praktische opdrachten. Hiermee bouwt een leerling een examendossier op. In het examenjaar gaat de leerlingen hiermee verder en wordt de examenperiode afgesloten met het centraal examen (CE). Om deze periode goed te kunnen doorlopen is het verstandig om alle informatie rondom de examens goed te bestuderen. Wat kun je verwachten? Waar moet je je aan houden? Wat zijn de rechten en plichten van school en wat zijn de rechten en plichten van de examenkandidaat? Om dit wat makkelijker te maken, hebben wij alle benodigde informatie gebundeld in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het examenreglement is voor alle jaarlagen hetzelfde, het PTA verschilt per jaarlaag. Deze documenten bevatten onder andere de weging van de SE’s (schoolexamens) bij de verschillende vakken, de opzet van de SE-weken, de hulpmiddelen die per vak gebruikt mogen worden, de slaag-zakregeling, maar ook informatie rondom het ziekmelden bij een SE. Het Examenreglement en PTA worden elk jaar voor 1 oktober gepubliceerd. Tot die tijd geldt het oude PTA.

Diploma-uitreiking

Zodra de data voor de diploma-uitreiking bekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

foto/copyright: Martijn van de Griendt