Decanaat

Mentoren en decanen (studieadviseurs op school) werken samen om de leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes voor toekomstige studies of beroepen.

Op het decanaat kunnen leerlingen terecht voor informatie en advies over mogelijke vervolgopleidingen. In de derde klas van mavo, havo en vwo helpen de decanen de leerlingen bij het kiezen van een profiel en een vakkenpakket.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Vanaf het derde leerjaar kijken mentor en decaan samen met de leerling vooruit: wat wil hij of zij gaan doen na het behalen van het diploma op het MLA? Dit doen zij door middel van het programma ‘Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding’. Door een snuffelstage te doen, een loopbaanportfolio op te bouwen en mee te doen aan groepsprojecten werkt de leerling in de bovenbouw stapsgewijs toe naar zijn vervolgopleiding. Elke leerling maakt uiteraard zijn eigen, individuele keuze en daarom is deelname aan bepaalde onderdelen van het LOB-programma verplicht, maar een deel ervan is ook vrij in te vullen.

Leerlingen en ouders kunnen bij de decanen terecht op hun spreekuren of per e-mail een afspraak maken.