Projectonderwijs

We gaan werken in 4 blokken van ongeveer 10 weken. Per blok staat er een thema centraal en daaraan gekoppeld een grote vraag. Per leergebied en vak krijgen de leerlingen een project dat bestaat uit deelopdrachten.

Door deze deelopdrachten werken ze in kleine stapjes richting de grote opdracht. De deelopdrachten geven houvast en structuur, waardoor leerlingen tijdens de lesblokken zelfstandig kunnen werken. Binnen het project krijgen ze geregeld de ruimte om zelf keuzes te maken. Keuze in een opdracht, maar ook keuze met wie ze willen samenwerken, waar ze dat willen doen en hoelang ze aan een opdracht willen besteden.

Blokken

Ieder blok kent een vaste structuur; een grote kick-off met alle leerlingen uit de jaarlaag waar we het nieuwe blokthema introduceren. Vervolgens gaan de leerlingen samen kennis vergaren, ze krijgen inspirerende lessen van docenten of externe experts, ze werken aan deelopdrachten — soms in een groepje en andere keren alleen — ze doen onderzoek, gaan op excursies en aan het einde sluiten we het project gezamenlijk af met een eindopdracht tijdens de afsluiting. Tussentijds is de leerling in gesprek met zijn coach over zijn voortgang en leren we hem na te denken over de stappen die hij heeft gezet en nog wil gaan zetten (reflecteren).

Vakken

Op het MLA#2 worden de vakken interdisciplinair aangeboden. Dit betekent dat sommige vakken zijn samengevoegd tot een nieuw soort vak. Door als vakdocenten samen te kijken naar de lesstof en deze op een andere manier aan te bieden, ontstaat er meer samenhang in de leerstof. De stof krijgt zo meer betekenis, wat bijdraagt aan de interesse en de motivatie van de leerling.

Op het MLA#2 worden de volgende vakken aangeboden:

Mens en Natuur – Scheikunde/Natuurkunde/Biologie
Mens en Maatschappij – Aardrijkskunde/Geschiedenis/Economie
Kunstlab – Beeldende Vormen/Multimedia/Podiumkunsten/Muziek
Moderne vreemde talen – Engels/Duits/Frans
Sport en bewegen
Nederlands
Wiskunde

Binnen de vakken werken de leerlingen aan projectopdrachten.

Lesrooster

Echt tijd en aandacht aan een taak kunnen besteden is de sleutel tot zelfregulatie en Montessori werkte daarom niet met een rooster en met pauzes. Een langere tijd aan een opdracht kunnen werken, geeft je namelijk de ruimte om in je volle concentratie te komen en in een flow te raken; het gevoel dat je echt goed in een opdracht zit. Volgens Montessori moet je kinderen daarom hun eigen leren laten bepalen. En als een leerling het even nodig heeft om pauze te houden, kan hij zelf bepalen wanneer dit een goed moment is. Op het MLA#2 werken we daarom met een ander rooster dan op de meeste scholen. Onze lesuren duren 50 minuten. Onze lessen duren 100 min. en we werken met blokuren van 2,5 uur.

Hoe ziet een lesdag eruit?

Stel: jouw lesdag begint om 09.00 met een focusuur waarin je een gesprek hebt met jouw begeleider over hoe het gaat of waarin je toekomt aan een kort meditatiemoment. Om 09:50 start het eerste lesblok ‘Mens en Natuur’. Niet je favoriete leergebied, maar het thema van dit blok ‘duurzaamheid’ vind je superbelangrijk en het is eigenlijk wel vet om vanuit de exacte hoek dit onderwerp te benaderen. Tijdens de gezamenlijke kick-off van het project ben je samen met alle eersteklassers de ‘foot print-challenge’ gestart. Hoe groot is jullie eigen voetafdruk en hoe krijgen jullie deze zo klein mogelijk met elkaar in 10 weken? Heel actueel. Wat ook helpt is dat je 2,5 uur les hebt achterelkaar. De docent begint de les meestal met een korte uitleg en daarna heb je ruim de tijd om geconcentreerd aan een opdracht te werken. Je hebt de tijd om even door die lastige opdracht te komen met behulp van je vrienden of de docent. Bij de opdracht van deze week werk je samen met je groepje, ieder met jullie eigen inbreng. Tussendoor kun je even pauze nemen als dat nodig is. De docent is al die tijd beschikbaar en begeleidt je waar nodig. Het laatste uur geef je in overleg met de docent je eigen invulling aan het individuele deel van de eindpresentatie. Dit duurzaamheidsproject is na 10 weken namelijk bijna afgelopen en dat betekent dat je met een eindpresentatie aan de klas kan laten zien wat je hebt geleerd. Best heel spannend, maar veel leuker natuurlijk dan een toets, want jullie hebben ervoor gekozen om een filmpje te maken.

Je hebt gemerkt bij de deelopdrachten in dit blok dat je op sommige punten veel meer kan dan je dacht. En dat het ook echt wel heel leuk kan zijn, school. Hmm, misschien dat je dan volgend jaar na de 3e toch wel havoniveau gaat kiezen.

Focusuren

Op het MLA#2 heeft een leerling drie focusuren per week, een uur waarin er gefocust wordt op de groep, de organisatie van het schoolwerk en op jezelf. Deze lessen worden gegeven door verschillende docenten. Als team leren we de leerlingen zo allemaal goed kennen.

Bij het focusuur ‘groep’ gaat het in de basis om het vormen van een groep. In deze les worden spellen en oefeningen gedaan die ondersteunend zijn aan deze vorming. Daarnaast kunnen hier gesprekken plaatsvinden over wat er speelt in de klas. Tijdens dit uur zal ook de informatie rondom werkweken, activiteiten etc. worden gedeeld.

Tijdens het focusuur ‘schoolwerk’ wordt de leerling begeleid in het ontwikkelen van metacognitieve en executie vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden als het plannen en organiseren van het werk en reflecteren. In het focusuur ‘jezelf’, helpen we de leerlingen om af en toe even stil te staan en naar zichzelf te kijken. In een wereld waarin er zoveel van ons wordt verwacht is het van belang dat je weet hoe je bij jezelf kunt blijven, dat je weet wat je kwaliteiten zijn, waar je valkuilen liggen en ook hoe je soms een moment van rust kunt pakken. Zo doen we bijvoorbeeld het kwaliteitenspel met de leerlingen en laten we leerlingen ervaren wat stilte met je kan doen en hoe je stil kunt zijn met jezelf.

Master

Ieder blok volgt een leerling een master waar hij zich verdiept in een bepaald onderwerp. Dit kan echt van alles zijn: koken, sterrenkunde, psychologie, het maken van een film, in een band spelen, een band oprichten, debatteren of Chinees leren. Hij kan een bestaande master kiezen, of draagt er zelf één aan als hij een goed idee heeft.

De Huiskamer

In de huiskamer bieden we de leerling onder genot van een kopje thee, de mogelijkheid om na school nog wat te werken, na te praten met leerlingen en docenten, wat laatste dingen af te maken of zich voor te bereiden voor de volgende dag. De huiskamer is in principe facultatief, maar docenten kunnen leerlingen ook uitnodigen om in de huiskamer te komen werken.

Huiswerk

Het MLA#2 is een huiswerkluwe school. Dit betekent dat we in de onderbouw de leerlingen in principe geen huiswerk meegeven. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een leerling gevraagd wordt om bijvoorbeeld een interview af te nemen met opa of oma. Dit zijn opdrachten die een leerling niet op school kan maken.

Als een leerling zijn werk tijdens de les niet af heeft, dan kan het wel voorkomen dat hij het schoolwerk nog thuis moet afmaken. We raden de leerlingen dan aan om na school nog even in de huiskamer te werken, zodat ze ook daadwerkelijk zonder schoolwerk naar huis gaan.

Onderwijs richting het examen

Vanaf de vierde klas kiezen de leerlingen een vakkenpakket en gaan ze binnen een profiel werken richting het eindexamen. Een schoolcarrière duurt afhankelijk van de gekozen opleiding 4, 5 of 6 jaar.

De vakdocenten blijven gedurende deze jaren met elkaar samenwerken, om te kijken waar ze overlap zien in onderwerpen en vaardigheden. Om zo het onderwijs betekenisvol te maken tot aan het behalen van het diploma. Juist in deze jaren vinden we het belangrijk om de leerlingen te begeleiden bij hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Dit zorgt er voor dat ze, na het behalen van hun diploma, daadwerkelijk klaar zijn voor de volgende stap.