Werkweken

Onderbouw

De leerlingen uit de onderbouw gaan in de tweede klas een week kamperen in Nederland. Zij kunnen hierbij kiezen uit: wandelen, roeien, fietsen of kanoën. Tijdens deze week verzorgen de leerlingen zichzelf geheel zelfstandig: ze doen met hun tentgroepje zelf boodschappen en koken hun eigen maaltijd. Bekijk voor een impressie van de sfeer de film van de werkweek 2e klas.

Bovenbouw

In het derde jaar gaan alle derdeklas-leerlingen van de mavo survivallen in de Ardennen, waarbij ze moeten samenwerken, elkaar moeten ondersteunen en motiveren. Tijdens deze werkweek moeten de leerlingen ook samen met hun klasgenoten boodschappen doen en koken zij hun eigen maaltijd.

De vierdeklassers uit de havo/vwo-afdeling gaan in mei op werkweek in binnen- of buitenland. Leerlingen moeten solliciteren naar de werkweek van hun voorkeur, maar kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor deelname aan sommige werkweken gelden aanvullende eisen; zo moet een leerling die naar Berlijn wil gaan wel Duits in zijn pakket hebben.

Doubleurs gaan in de bovenbouw niet voor een tweede keer mee op werkweek. Zij volgen tijdens die week een aangepast programma op school.

Studiereizen

De gymnasiumleerlingen gaan in de vijfde klas naar Rome. Deze reis wordt inhoudelijk voorbereid tijdens de lessen Latijn en Grieks. De leerlingen  maken zelf een reisgids en houden ter plaatse presentaties voor elkaar.

In de zesde klas gaan de leerlingen met het vak tekenen in hun pakket een week naar Parijs. In de stad worden verschillende musea bezocht en de leerlingen voeren ter plaatse allerlei teken- en foto-opdrachten uit.

Kosten

De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage. Er zijn dus (op wat zakgeld na) geen extra kosten aan verbonden voor de ouders.

Alleen van de deelnemers aan de studiereizen naar Rome en Parijs wordt een bijdrage verwacht. Dit bedrag kan in één keer of in termijnen worden betaald.

Buitenschool

De term ‘buitenschool’ zegt het al: je leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Buitenschool is belangrijk voor het montessorionderwijs. Door in een andere omgeving met je medeleerlingen samen te werken leer je andere talenten en andere interesses van jezelf te ontdekken. Wij gebruiken het woord buitenschool op het MLA voor activiteiten die naast het lesprogramma en niet op school worden aangeboden, zoals projecten, excursies, werkweken en studiereizen.

Excursies

Als je op het MLA zit, ga je er regelmatig ‘op uit’ met je klas. Zo bezoek je bijvoorbeeld het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), het Rijksmuseum, de Tweede Kamer of de Nederlandse Bank. Je gaat mogelijk een dag naar Munster of naar het Archeon, je doet bodemonderzoek bij De Oeverlanden of gaat plastic vissen uit de grachten. Zo ervaar en leer je van alles buiten de schoolmuren.

GSA

GSA (Gender and Sexuality Alliance)

GSA staat voor ‘Gender & Sexuality Alliance’, een verbond voor en door leerlingen dat zich hard maakt voor een school waar iedereen welkom is en iedereen zichzelf kan zijn. Op ‘Paarse Vrijdag’ voeren alle GSA’s in Nederland jaarlijks actie om te pleiten voor seksuele- en genderdiversiteit als norm.

Op het MLA organiseren we diverse activiteiten in het kader van Paarse Vrijdag, de organisatie ligt in de handen van een enthousiaste groep leerlingen en wordt ondersteund door een aantal docenten. Voor vragen, leuke ideeën, mededelingen of andere post kun je de leerlingen bereiken met een briefje via de GSA brievenbus in onze school of je stuurt een mailtje naar betrokken docenten via gsa.mla@msa.nl.