Bijzonder verlof

Bovenbouw: secretariaatbovenbouw.mla@msa.nl
Onderbouw: secretariaatonderbouw.mla@msa.nl
Mavo: secretariaatmavo.mla@msa.nl
MLA #2: secretariaat.mla2@msa.nl

In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. U kunt hiervoor bijgaande formulieren gebruiken. Het verlof dient, waar mogelijk, tenminste acht weken van tevoren te worden aangevraagd. Redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Voorwaarden

Op de formulieren staan de specifieke voorwaarden voor het verlof aangegeven. Als het aangevraagde verlof niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan mogen wij dit als school niet toekennen.

Aanpak

U vraagt het verlof aan bij school door het aanvraagformulier in te vullen en, waar mogelijk, bewijsstukken aan te leveren (bijvoorbeeld een rouwkaart). De schoolleider van de desbetreffende afdeling zal beslissen of het verlof kan worden toegekend.

Als het gaat om een verlof van meer dan tien dagen, dan moet u dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Als leerlingen zonder toestemming afwezig zijn in de aangevraagde periode, dan overtreden zij de leerplichtwet. De school is in dat geval verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Stuur het ingevulde formulier met eventuele bewijsstukken naar het mailadres van de juiste afdeling, zie bovenaan deze pagina.