Waarom een MLA#2?

Binnen het MLA zijn we al enige tijd bezig om ons montessorionderwijs toekomstbestendig te maken. Een belangrijke wens hierbij was, het aantal leerlingen op de huidige locatie aan de Pieter de Hoochstraat terug te brengen naar 1100. Om wel montessorionderwijs te kunnen blijven aanbieden aan hetzelfde aantal leerlingen, is het idee ontstaan voor een tweede locatie van het MLA, die in eerste instantie geschikt is voor 700 leerlingen.

Daarnaast zijn we met een blik op de toekomst bezig stapsgewijs de onderwijsaanpak zoveel mogelijk terug te brengen naar de kern van het montessorionderwijs. Dit gekoppeld aan recente wetenschappelijke inzichten want Maria Montessori blijkt haar tijd ver vooruit te zijn geweest met haar gedachtegoed over concentratie, intrinsieke motivatie bij leerlingen en de waarde van het opdoen van brede kennis. En vooral met de overtuiging dat kinderen zich graag ontwikkelen en willen leren, alleen wel in hun eigen tempo en door zelf keuzes te kunnen en mogen maken. Uitkomsten uit recente leeronderzoeken onderschrijven haar visie op onderwijs.

Kinderen groeien in de huidige tijd op in een complexe wereld die veel van hen vraagt, op vele vlakken. Om daarin goed te functioneren, wordt er aanspraak gemaakt op diverse vaardigheden. We zien het als onze opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en om straks als volwassene een eigen rol in de wereld te kunnen spelen. We bieden daarom keuzes en leren hen ook die keuzes te máken.

Op school is het halen van een diploma natuurlijk belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we dat de leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn, op welke manier ze goede keuzes kunnen maken, dat ze leren omgaan met allerlei soorten mensen en zorg dragen voor hun omgeving en de mensen om zich heen.

Toen in 2018 de toezegging kwam voor de nieuwe locatie, was dit dé kans om een andere Montessoriaanpak te ontwikkelen voor de nieuwe school, het MLA#2.

Visie MLA#2

School zien we als een plek waar leerlingen kennis maken met zichzelf, met hun medemens en de wereld om zich heen. Montessori schreef hierover:

‘We willen geen school creëren voor kinderen. We willen een omgeving creëren waarin het kind zich kan ontwikkelen voor het leven’.

We geven de leerling ruimte om zich te ontwikkelen, ruimte om te ontdekken wie hij is, hoe hij bewuste keuzes kan maken en hoe hij kan omgaan met de vrijheid en de discipline die daarbij hoort.

Om je als leerling te kunnen ontwikkelen voor het leven is kennis nodig. Het opdoen van kennis zien we dan ook als basis van het onderwijs. Immers, hoe meer je weet, hoe meer je deze kennis kunt toepassen, hoe makkelijker het is om te leren en vaardigheden te ontwikkelen en hoe meer mogelijkheden je hebt.

Verschillen met huidige MLA

Op het MLA#2

  • Worden de projecten interdisciplinair aangeboden. Dat houdt in dat alle vakken werken vanuit het centrale blokthema.
  • Kiest de leerling minimaal 2 blokken per jaar een master. Uit interesse en om ergens echt goed in te worden.
  • Hebben docenten een andere rol; ze zijn niet alleen experts in hun les, maar zijn vooral begeleiders van de leerlingen en hebben meer ruimte om leerlinggesprekken te voeren.
  • Zijn de vakken ondergebracht in 3 leergebieden.
  • Beslaan de lessen 75 min en blokuren 2,5 uur. Dit geeft rust en structuur en bevordert concentratie en motivatie.
  • Geven de langere lessen docenten de kans om de leerlingen goed te observeren en echt te leren kennen.
  • Is het schooljaar opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. Ieder blok heeft een bepaald thema.
  • Wordt de leerling binnen een project begeleid en is er veel ruimte voor eigen keuzes en inbreng.
  • Is er een 3-jarige heterogene brugklas, waarbinnen de leerling wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat er wordt gewerkt in projecten waar de leerling – naast groepsopdrachten – ook individuele opdrachten doet.