Aanmelden MLA

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u uw kind aanmelden. Dit jaar zal de aanmelding digitaal verlopen, u ontvangt hiervoor een link via de basisschool.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie hierover kunt u de website keuzegidsamsterdam.nl raadplegen.

Waar aanmelden?

De procedure loopt via ELK. Alle ouders krijgen via de basisschool inloggegevens voor deze site om zo de aanmelding te voltooien. Alle stappen van de aanmelding, instructies en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de Keuzegids.

De centrale aanmeldingsperiode loopt van 20 t/m 31 maart 2024. In de week voor de aanmeldingsperiode krijg je een link per mail toegestuurd, waarmee je toegang krijgt tot het ouderportaal. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op www.schoolkeuze020.nl.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

In  april wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst.

In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen.

Extra ondersteuning

Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met een van de zorgcoördinatoren van het MLA (ondersteuningsteam.mla@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.

Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht.

Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u hier: Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.