Ieder jaar organiseert het MLA het 8+ programma voor de vakken Science, Filosofie en Grieks & Latijnse taal en cultuur.

Dit programma is bestemd voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool die graag al kennis willen maken met een nieuw vak dat later op de middelbare school gegeven zal worden.

De aanmelding voor dit programma loopt via de basisschool, leerkrachten kunnen kinderen opgeven. De informatie over de aanmelding is naar de scholen gestuurd.

Kinderen komen naar het MLA voor een startbijeenkomst, waar uitleg wordt gegeven over het onderwerp en over de manier waarop kinderen kunnen werken aan de opdrachten. Ook de afsluiting is op het MLA. Het is belangrijk dat een kind van de basisschool leerkracht toestemming krijgt om op school tijd te besteden aan deze extra opdrachten.

De opdrachten worden voor de start van het programma gepubliceerd op deze pagina. Hiernaast zijn de uitnodigingen van de programma’s terug te vinden. Voor Grieks en Latijnse taal en cultuur wordt op dit moment een nieuw programma uitgewerkt voor de komende editie.