Brede brugklas

Op het MLA#2 kan de leerling een mavo, havo of vwo-diploma halen. We werken met heterogene brugklassen, zodat we een diverse gemeenschap vormen, net als in de echte wereld. Hierbinnen kunnen de leerlingen op verschillende manieren van elkaar leren. Dit betekent dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies bij elkaar in een klas zitten. In de eerste drie jaren blijft de stamgroep bij elkaar. Dit biedt ruimte voor groepsvorming; leerlingen krijgen de tijd om elkaar echt te leren kennen, wat bijdraagt aan de sociale veiligheid die nodig is om van en met elkaar te leren. Daarnaast zorgt het ervoor dat de docent tijd en ruimte heeft om de leerlingen goed te kunnen volgen, waardoor hij ze kan uitdagen op hun eigen niveau. Binnen onze gemeenschap kan dus iedere leerling een stap maken in zijn ontwikkeling en kunnen leerlingen die nog niet zo ver zijn zich optrekken aan de wat sterkere medeleerlingen.