Aanmelden MLA#2*

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA#2 mee aan de centrale loting en matching, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt er gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool en de geschiktheid voor het montessorionderwijs.

Als onze onderwijsaanpak jullie aanspreekt en is het MLA#2 school van eerste voorkeur, dan kunt u woensdag 20 maart tot en met zondag 31 maart 2024, het door de basisschool verstrekte digitale aanmeldformulier online inleveren. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website keuzegidsamsterdam.nl.

Het MLA#2 is een aparte school op de lijst. U hoeft dus geen extra school aan de lijst toe te voegen.

Bij de instroom van leerlingen in hogere klassen, wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerling voor het montessorionderwijs en of er plaats is in het betreffende leerjaar en de opleiding.