Werkweken en excursies

We zorgen ervoor dat de leerlingen regelmatig op excursie gaan. Bovendien zijn er mogelijkheden tot uitwisseling met scholen in het buitenland.

Het begrip buitenschool neemt in het gedachtegoed van Maria Montessori en in het montessorionderwijs een belangrijke plaats in. Met buitenschool bedoelen we alle activiteiten die naast het lesprogramma worden aangeboden. Vaak is dat letterlijk buiten de school. Via projecten, stages en uitwisselingen wordt het leren verplaatst van het schoolgebouw naar de maatschappij zelf. 

Ieder jaar gaan de eerste klas mavo en tweede klas havo en vwo op werkweek in Nederland. De leerlingen kunnen deelnemen aan een week lopen, fietsen, roeien of kanoën. Ze krijgen een vast bedrag om eten te kopen en koken zelf. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage (er zijn dus, behalve wat zakgeld, geen extra kosten).

De vierdeklassers havo/vwo gaan in mei op werkweek in binnen-en buitenland. Ze kunnen naar Berlijn, overleven in de Franse Vercors, of kiezen voor een week film en video, drama, filosofie, schilderen of Parijse mode. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun keuze en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen, zo moet je voor Berlijn Duits in je pakket hebben. 

In de derde klas havo/vwo vindt uitwisseling met een Duitse school plaats. Bovendien gaan alle derde klas havo/vwo-leerlingen een dag naar een stad in het nabije buitenland. In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan een uitwisseling met een Franse school. Leerlingen in de derde klas van de mavo gaan ook op werkweek.

In de vijfde klas gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar.