Onderwijsniveaus

Je kunt op het MLA terecht voor gymnasium, vwo, havo- en mavo-onderwijs.

Gymnasiumleerlingen starten in een gymnasium/vwo-brugklas waar een gymnasiumprogramma wordt aangeboden óf in een homogene gymnasiumbrugklas waar ze Latijn en Grieks krijgen. In de tweede klas volgen ze een apart rooster om dan in de derde klas sowieso in een homogene gymnasiumklas te komen. 

Vwo-leerlingen starten in een vwo-/gymnasium- of in een havo/vwo-brugklas. In de tweede klas volgen ze in de loop van het jaar steeds meer een eigen vwo-rooster om dan in de derde klas in een homogene vwo-klas terecht te komen.

Havo-leerlingen starten in een havo/vwo-brugklas. Tegen het eind van de tweede klas wordt er onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo-niveau. In de derde klas komen de havo-leerlingen in een havo-klas.

De mavo vormt een aparte deelschool op het MLA van ongeveer 400 leerlingen en is gehuisvest op korte afstand van ons hoofdgebouw. In de eerste twee klassen wordt gewerkt op gedegen vmbo-t-niveau. In de derde klas kiezen de leerlingen voor een sector en beginnen aan de opbouw van hun examendossier.