Bijzondere vakken

Havo/vwo
Het MLA is een erkende cultuurprofielschool en heeft een flink aanbod van creatieve vakken. In de onderbouw van de havo en het vwo worden tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek aangeboden (kijk voor meer informatie op ons kunstblog). In de bovenbouw is het mogelijk tekenen en drama als eindexamenvak te kiezen. We bieden verder als examenvakken ook filosofie, maatschappijwetenschappen en wiskunde-D aan.

Alle leerlingen van de eerste klassen havo/vwo, vwo en gymnasium nemen in de tweede helft van het schooljaar deel aan een verdiepingsprogramma. De verdiepingslessen vinden één keer per week in een blokuur plaats. De leerlingen kunnen kiezen uit kunst beeldend, kunst muzisch, de ontwerpklas, de bètaklas, de sportklas of de multimediaklas.

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium wordt versterkt talenonderwijs aangeboden, met keuze uit verschillende programma’s. Die stellen de leerling in staat op te gaan voor internationaal erkende examens in Duits (Goethe-examen), Engels (Cambridge Certificate) en Frans (DELF-examen, Diplôme d’Etudes en Langue Française). Ouders betalen een bijdrage in de kosten van de examens.


Mavo
Op de mavo kunnen talentvolle leerlingen zich halverwege de eerste klas via een motivatie en selectietraject opgeven voor de filmklas. Deze klas begint tijdens de tweede helft van de eerste klas en loopt door tijdens de gehele tweede klas. Op ons kunstblog MLArts vind je reportages gemaakt door leerlingen van de filmklas. Een zelfde soort traject bestaat voor de ontwerpklas waar je in de huid kruipt van professionals, zoals een architect of een industrieel vormgever.

In de eerste klas van de mavo starten leerlingen ook met het vak science, waarbij ze op excursie gaan en experimenten doen. Dit vak kent in de tweede klas een vervolg in de vakken techniek en nask 1. Daarnaast heeft de mavo in de derde en de vierde klas ook het extra vak toekomst voor talent waarin leerlingen projecten van externe opdrachtgevers uitvoeren. Naast de reguliere vakken, kun je op het MLA op de mavo ook eindexamen doen in tekenen en maatschappijleer.