Nieuws

Serious Request

Leerlingen verkopen warme chocomel.

lees verder

In de pauzes staan leerlingen op het schoolplein met een kraampje. Daar verkopen zij warme chocomel voor één euro. De opbrengst komt ten goede aan Serious Reqeust.

 

sluiten

Cambridge  Delf

Op het MLA kunnen de leerlingen ook de internationaal erkende diploma's voor Engels, Frans en Duits behalen.

 

lees verder

 Op de foto's is de feestelijke diploma uitreiking van het Cambridge (Engels) en DELF (Frans) te zien die op 10 oktober in de aula heeft plaats gevonden.

 

sluiten

Diploma uitreiking 2018

Data diploma-uitreiking 2018 zijn bekend.

lees verder

Woensdag 4 juli: diploma-uitreiking 4mavo
Woensdag 4 juli: diploma-uitreiking 6vwo
Donderdag 5 juli: diploma-uitreiking 5havo.

sluiten

De parkeergarage onder de Boerenwetering gaat de Albert Cuypgarage heten

En leerlingen van het MLA hielpen bij het vak Toekomst voor Talent met het uitkiezen van de juiste naam.

lees verder

De garage in aanbouw staat nu nog bekend onder de werktitel ‘Boerenweteringgarage’. Om een definitieve naam te bepalen werd de hulp ingeroepen van het MLA. De school heeft een directe link met het project omdat het schoolgebouw grenst aan de bouwkuip. Daarom werden vijf teams van leerlingen ingeschakeld om op 16 februari een nieuwe naam te pitchen aan een jury. Omdat het toekennen van namen binnen de gemeente wel aan regels is gebonden, was door het stadsdeel al een shortlist gemaakt met namen.
Bestuurder en voorzitter van de jury Paul Slettenhaar: ‘De leerlingen van het Montessori Lyceum hebben fantastische presentaties gehouden, complimenten daarvoor. Na uitvoerig juryberaad zijn wij tot de slotsom gekomen dat de naam Albert Cuypgarage het beste recht doet aan de plek. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat de garage een mooie verbinding vormt tussen cultuur en economie. Aan de ene kant het Rijksmuseum met werken van schilder Albert Cuyp en aan de andere kant de bedrijvigheid van de gelijknamige markt.’

 

foto Mark Kruyswijk

sluiten

Een Cambridge-certificaat voor het MLA

Omdat onze school zoveel leerlingen voorbereidt op de Cambridge-examens krijgen we een certificaat.

lees verder

 

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium kunnen leerlingen op gaan voor het internationaal erkende Cambridge Certificate. Vorig jaar hebben we op het MLA meer dan vijftig kandidaten voorbereid en ingeschreven voor deze extra examens Engels. Het Cambridge English Europe team liet ons dan ook weten dat we deel uitmaken van hun meest gewaardeerde opleidingscentra. Een eer!

sluiten

Tien jaar uitwisseling

De Duitse leerlingen uit Oldenburg waren in Amsterdam voor de jaarlijkse uitwisseling. Op het schoolplein hangt nu een plaquette.

lees verder

Al tien jaar komen zo’n 28 derdeklassers uit het Duitse Oldenburg op het MLA op bezoek en reizen MLA-leerlingen uit de derde naar de Integrierte Gesamtschule Flotenteich. Van 6 tot 10 juni waren de Duitse leerlingen in Amsterdam. Ze kregen een rondleiding door de school en gingen met de Nederlandse leerlingen mee de lessen in. Tussendoor bezochten ze onder meer het Scheepvaartmuseum en gingen ze waterfietsen door de grachten. Aan het eind van het bezoek, op vrijdag 10 juni, werd op het schoolplein een plaquette onthuld om het decennium aan uitwisselingen te memoreren: 10 jaar/ Jahre 2006-2016. Leerlingenuitwisseling/Schüleraustausch.

 

 

sluiten

Filmpje op leraar24 over ontwerplab MLA

De website Leraar 24 heeft een filmpje gewijd aan het ontwerplab van het MLA als voorbeeld van Lesson Study.

lees verder

Docenten ontwerpen bij Lesson Study samen een les, observeren de uitvoering, evalueren, geven hem nog een keer, passen hem aan en documenteren de les. Bij het ontwerplab van het MLA werken docenten van verschillende vakken hierbij samen. De methodiek is bij uitstek geschikt om inzichten op het gebied van de thema’s differentiatie en opbrengstgericht werken op te doen. In het filmpje op Leraar24 is te zien hoe een aantal docenten bij elkaar de les observeert en aantekeningen bijhoudt. Ze letten vooral op de reactie van leerlingen op de lesstof: is die zo als de docenten van tevoren hadden bedacht? Wendie Raap, docent Nederlands en Annemarie Buren, docent CKV en Kunst vertellen over hun ervaringen met het ontwerplab.

sluiten

Bètapartners en de Its Academy

Het MLA is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met vier hoger onderwijs instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen èn docenten.

lees verder

Het MLA wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht. Op deze site worden activiteiten voor leerlingen en docenten aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op:

–Het bijhouden van de vakkennis van onze docenten;
–Het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden;
–Het ontwikkelen van projecten en excursies met een beta-insteek.

sluiten