Inschrijven

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de centrale loting en matching, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt er gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool en de geschiktheid voor het montessorionderwijs.
De volgende leerlingen hebben voorrang bij plaatsing, mits het MLA hun school van eerste keuze is:
* Leerlingen die nu op een montessoribasisschool zitten;
* Broertjes en zusjes van zittende leerlingen, die in het schooljaar 2010-2011 of eerder ingeschreven stonden en kinderen van personeelsleden, die in het schooljaar 2009-2010 of eerder in dienst zijn gekomen bij de MSA. Het betreft hier een overgangsregeling.

Bij de instroom van leerlingen in hogere klassen, wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerling voor montessorionderwijs en de plaats in de betreffende klas.