Financiën

Het MLA vraagt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een ouderbijdrage voor extra leerlinggebonden activiteiten. De ouderbijdrage bestaat uit een vast deel van € 97,- plus een inkomensafhankelijk deel tussen € 0,- en € 431,-. Het variabele deel wordt berekend op basis van het totale netto-inkomen van de ouder(s). Dit is in principe een vrijwillige bijdrage. Ouders sluiten met school, aan het begin van de schoolcarrière van hun kind, een schriftelijke overeenkomst over het betalen van de ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor projecten, cursussen, excursies, werkweken, de schoolkrant en schoolfeesten. Daarnaast is het bedoeld voor voorzieningen in en rond de school, zoals de mediatheek.

Wie geen ouderbijdrage wil betalen, ontvangt een rekening voor de werkelijk gemaakte extra kosten voor hun kind. Is men niet in staat te betalen, dan kan worden overlegd over een regeling. Zie de schoolgids voor meer informatie.

Vrijwel alle schoolboeken en leermaterialen worden bekostigd door de overheid.

Bestaande regelingen:
Voor informatie over een tegemoetkoming in de schoolkosten, klik hier.
Voor leerlingen die in Amsterdam wonen, bestaat de mogelijkheid om via de gemeente een pc aan te schaffen.